Duongtuantrabiengioi.vn Duongtuantrabiengioi.vn Rss Channel của Duongtuantrabiengioi.vn Theo dõi triển khai dự án đến hết tháng 3 - 2014 http://duongtuantrabiengioi.vn/Theo-dõi-triẻn-khai-dụ-án-dén-hét-tháng-3-2014_N364.aspx 4/14/2014 4:32:44 PM Để xem chi tiết xin hãy vào dưới đây để tải về máy tính CỤC TUYÊN HUẤN LÊN ĐƯỜNG TUẦN TRA http://duongtuantrabiengioi.vn/CUC-TUYEN-HUAN-LEN-DUONG-TUAN-TRA_N361.aspx 4/2/2014 5:53:42 PM Kính tặng:Đoàn cán bộ Cục Tuyên huấn/ Tổng Cục Chính trị do Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn – Cục trưởng dẫn đầu, cùng Thiếu tướng Nguyễn Khắc Ngọ -Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng và các đồng chí Trưởng, phó các phòng, ban đến thăm công trường xây dựng đường Tuần tra biên giới khu vực đỉnh Trường Sơn: Phu vai lai leng. TIẾNG VE http://duongtuantrabiengioi.vn/TIENG-VE_N360.aspx 4/2/2014 5:49:38 PM Thiếu Tướng Hoàng Kiền KIỂM TRA DỰ ÁN CHÂU KHÊ THÁNG 3/ 2014 http://duongtuantrabiengioi.vn/KIEM-TRA-DU-AN-CHAU-KHE-THANG-3-2014_N359.aspx 4/2/2014 5:45:27 PM Thiếu Tướng Hoàng Kiền CUNG ĐƯỜNG TÂY NGUYÊN http://duongtuantrabiengioi.vn/CUNG-DUONG-TAY-NGUYEN_N358.aspx 4/2/2014 5:43:35 PM Thiếu Tướng Hoàng Kiền CÁI LƯỚI http://duongtuantrabiengioi.vn/CÁI-LUÓI_N357.aspx 4/2/2014 12:00:00 AM Thiếu tướng Hoàng Kiền ĐÊM TRƯỜNG SƠN TÂY NGUYÊN http://duongtuantrabiengioi.vn/DEM-TRUONG-SON-TAY-NGUYEN_N362.aspx 4/2/2014 12:00:00 AM Thiếu Tướng Hoàng Kiền LỜI CỦA HỘP MÀN http://duongtuantrabiengioi.vn/LOI-CUA-HOP-MAN_N363.aspx 4/2/2014 12:00:00 AM Thiếu Tướng Hoàng Kiền THĂM ĐẮK NÔNG XUÂN QUÝ TỴ 2014 http://duongtuantrabiengioi.vn/THAM-DAK-NONG-XUAN-QUY-TY-2014_N356.aspx 3/13/2014 2:51:05 PM Thiếu Tướng Hoàng Kiền THĂM ĐẮK HUÝT XUÂN QUÝ TỴ 2014 http://duongtuantrabiengioi.vn/THAM-DAK-HUYT-XUAN-QUY-TY-2014_N355.aspx 3/13/2014 12:00:00 AM Thiếu Tướng Hoàng Kiền